Viimeksi julkaistu 10.3.2022 11.03

Pöytäkirjan asiakohta PTK 147/2021 vp Täysistunto Keskiviikko 8.12.2021 klo 14.03—17.47

7. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta annetun lain sekä oma-aloitteisten verojen verotusmenettelystä annetun lain 11 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 144/2021 vp
Valiokunnan mietintöVaVM 30/2021 vp
Toinen käsittely, ainoa käsittely
Puhemies Anu Vehviläinen
:

Toiseen käsittelyyn ja ainoaan käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 7. asia. Nyt voidaan toisessa käsittelyssä hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä. Lopuksi päätetään ainoassa käsittelyssä toimenpidealoitteista. Keskustelu asiasta päättyi 7.12.2021 pidetyssä täysistunnossa. 

Keskustelussa on Jari Koskela Jukka Mäkysen kannattamana tehnyt vastalauseen 1 mukaisen ehdotuksen toimenpidealoitteiden 152/2020 vp ja 9/2021 vp hyväksymisestä ja vastalauseen 1 mukaisen lausumaehdotuksen.  

Lisäksi keskustelussa on Sari Essayah Peter Östmanin kannattamana tehnyt vastalauseen 2 mukaiset kolme lausumaehdotusta. 

Selonteko hyväksyttiin. 

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn, hallituksen esitykseen HE 144/2021 vp sisältyvän 1. lakiehdotuksen. Eduskunta pysyi ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä hallituksen esitykseen HE 144/2021 vp sisältyvän 2. lakiehdotuksen hylkäämisestä. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.  

Puhemies Anu Vehviläinen
:

Lopuksi on päätettävä keskustelussa tehdyistä toimenpidealoite- ja lausumaehdotuksista. 

Mietintö ”jaa”, Jari Koskelan toimenpidealoitteen 152/2020 vp hyväksymistä koskeva ehdotus ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 102, ei 44; poissa 53
Eduskunta hyväksyi mietinnön.  
Mietintö ”jaa”, Jari Koskelan toimenpidealoitteen 9/2021 vp hyväksymistä koskeva ehdotus ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 105, ei 42; poissa 52
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 

Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen toimenpidealoitteiden hylkäämisestä.  

Mietintö ”jaa”, Jari Koskelan vastalauseen 1 mukainen lausumaehdotus ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 105, ei 44; poissa 50
Eduskunta hyväksyi mietinnön.  
Mietintö ”jaa”, Sari Essayahin vastalauseen 2 mukainen lausumaehdotus 1 ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 106, ei 41; poissa 52
Eduskunta hyväksyi mietinnön.  
Mietintö ”jaa”, Sari Essayahin vastalauseen 2 mukainen lausumaehdotus 2 ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 105, ei 44; poissa 50
Eduskunta hyväksyi mietinnön.  
Mietintö ”jaa”, Sari Essayahin vastalauseen 2 mukainen lausumaehdotus 3 ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 105, ei 41; poissa 53
Eduskunta hyväksyi mietinnön.  

Asian käsittely päättyi.