Viimeksi julkaistu 10.3.2022 11.06

Pöytäkirjan asiakohta PTK 147/2021 vp Täysistunto Keskiviikko 8.12.2021 klo 14.03—17.47

8. Hallituksen esitys eduskunnalle työnhakijan palveluprosessin ja eräiden työttömyysetuuden saamisen edellytysten uudistamista koskevaksi lainsäädännöksi

Hallituksen esitysHE 167/2021 vp
Valiokunnan mietintöTyVM 17/2021 vp
Toinen käsittely
Puhemies Anu Vehviläinen
:

Toiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 8. asia. Keskustelu asiasta päättyi 7.12.2021 pidetyssä täysistunnossa. 

Keskustelussa on Rami Lehto Jukka Mäkysen kannattamana ehdottanut, että lakiehdotukset 1. ja 3.—6. hylätään. Lisäksi Rami Lehto on Jukka Mäkysen kannattamana tehnyt vastalauseen 2 mukaisen lausumaehdotuksen.  

Selonteko hyväksyttiin. 

1. ja 3.—6. lakiehdotuksen hyväksyminen ”jaa”, hylkääminen ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 119, ei 30; poissa 50
 

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 167/2021 vp sisältyvät 1.—6. lakiehdotuksen. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.  

Puhemies Anu Vehviläinen
:

Lopuksi on päätettävä keskustelussa tehdystä lausumaehdotuksesta. 

Mietintö ”jaa”, Rami Lehdon ehdotus ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 119, ei 30; poissa 50
Eduskunta hyväksyi mietinnön.  

Eduskunta hyväksyi mietintöön sisältyvät kolme lausumaehdotusta. 

Asian käsittely päättyi.