Viimeksi julkaistu 10.12.2021 16.36

Pöytäkirjan asiakohta PTK 148/2021 vp Täysistunto Torstai 9.12.2021 klo 16.00—21.01

3.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi arpajaislain muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 135/2021 vp
Valiokunnan mietintöHaVM 18/2021 vp
Ensimmäinen käsittely
Ensimmäinen varapuhemies Antti Rinne
:

Ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 3. asia. Käsittelyn pohjana on hallintovaliokunnan mietintö HaVM 18/2021 vp. Yleiskeskustelu asiasta päättyi 8.12.2021 pidetyssä täysistunnossa. 

Nyt käsitellään muutosehdotukset. [Hälinää] — Samalla pyydän, että sali hiljenee äänestyksiä varten. 

1. lakiehdotus 

14 § 

Riikka Purra ps 

Arvoisa puhemies! Teen perussuomalaisten vastalauseen mukaisen muutosesityksen 14 §:ään. 

Mauri Peltokangas ps 

Arvoisa puhemies! Kannatan edustaja Purran tekemää esitystä. 

Riikka Purra ehdotti Mauri Peltokankaan kannattamana, että pykälä hyväksytään vastalauseen 1 mukaisena. 

Keskustelua ei syntynyt. 

Mietintö ”jaa”, Riikka Purran ehdotus ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 105, ei 38; poissa 56
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 

62 c § 

Riikka Purra ps 

Arvoisa puhemies! Teen perussuomalaisten vastalauseen mukaisen muutosesityksen 62 c §:ään. 

Mauri Peltokangas ps 

Arvoisa puhemies! Kannatan edustaja Purran tekemää esitystä. 

Riikka Purra ehdotti Mauri Peltokankaan kannattamana, että pykälä hyväksytään vastalauseen 1 mukaisena. 

Keskustelua ei syntynyt. 

Mietintö ”jaa”, Riikka Purran ehdotus ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 82, ei 61; poissa 56
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 

62 l § 

Riikka Purra ps 

Arvoisa puhemies! Esitän perussuomalaisten vastalauseen mukaisesti, että pykälä poistetaan. 

Mauri Peltokangas ps 

Arvoisa puhemies! Kannatan edustaja Purran tekemää esitystä. 

Mari-Leena Talvitie kok 

Arvoisa puhemies! Teen kokoomuksen vastalauseen mukaisen esityksen 62 l §:ään. 

Heikki Vestman kok 

Arvoisa puhemies! Kannatan edustaja Talvitien esitystä. 

Riikka Purra ehdotti Mauri Peltokankaan kannattamana, että pykälä poistetaan vastalauseen 1 mukaisesti. Mari-Leena Talvitie ehdotti Heikki Vestmanin kannattamana, että pykälä poistetaan vastalauseen 2 mukaisesti. 

Keskustelua ei syntynyt. 

Ensimmäinen varapuhemies Antti Rinne
:

Ehdotukset ovat saman sisältöiset, joten niistä äänestetään yhdessä mietintöä vastaan. 

Äänestysjärjestys hyväksyttiin. 

Mietintö ”jaa”, Riikka Purran ja Mari-Leena Talvitien ehdotus ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 82, ei 61; poissa 56
Eduskunta hyväksyi mietinnön.  

62 m § 

Riikka Purra ps 

Arvoisa puhemies! Esitän perussuomalaisten vastalauseen mukaisesti, että pykälä poistetaan. 

Mauri Peltokangas ps 

Arvoisa puhemies! Kannatan edustaja Purran tekemää esitystä. 

Mari-Leena Talvitie kok 

Arvoisa puhemies! Teen kokoomuksen vastalauseen mukaisen esityksen 62 m §:ään. 

Heikki Vestman kok 

Arvoisa puhemies! Kannatan edustaja Talvitien esitystä. 

Riikka Purra ehdotti Mauri Peltokankaan kannattamana, että pykälä poistetaan vastalauseen 1 mukaisesti. Mari-Leena Talvitie ehdotti Heikki Vestmanin kannattamana, että pykälä poistetaan vastalauseen 2 mukaisesti. 

Keskustelua ei syntynyt. 

Ensimmäinen varapuhemies Antti Rinne
:

Ehdotukset ovat saman sisältöiset, joten niistä äänestetään yhdessä mietintöä vastaan. 

Äänestysjärjestys hyväksyttiin. 

Mietintö ”jaa”, Riikka Purran ja Mari-Leena Talvitien ehdotus ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 83, ei 60; poissa 56
Eduskunta hyväksyi mietinnön.  

62 n § 

Riikka Purra ps 

Arvoisa puhemies! Esitän perussuomalaisten vastalauseen mukaisesti, että pykälä poistetaan. 

Mauri Peltokangas ps 

Arvoisa puhemies! Kannatan edustaja Purran tekemää esitystä. 

Mari-Leena Talvitie kok 

Arvoisa puhemies! Teen kokoomuksen vastalauseen mukaisen esityksen, että pykälä poistetaan. 

Heikki Vestman kok 

Arvoisa puhemies! Kannatan edustaja Talvitien esitystä. 

Riikka Purra ehdotti Mauri Peltokankaan kannattamana, että pykälä poistetaan vastalauseen 1 mukaisesti. Mari-Leena Talvitie ehdotti Heikki Vestmanin kannattamana, että pykälä poistetaan vastalauseen 2 mukaisesti. 

Keskustelua ei syntynyt. 

Ensimmäinen varapuhemies Antti Rinne
:

Ehdotukset ovat saman sisältöiset, joten niistä äänestetään yhdessä mietintöä vastaan. 

Äänestysjärjestys hyväksyttiin. 

Mietintö ”jaa”, Riikka Purran ja Mari-Leena Talvitien ehdotus ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 83, ei 60; poissa 56
Eduskunta hyväksyi mietinnön.  

66 § 

Riikka Purra ps 

Arvoisa puhemies! Teen perussuomalaisten vastalauseen mukaisen pykälämuutosesityksen. 

Mauri Peltokangas ps 

Arvoisa puhemies! Kannatan edustaja Purran tekemää esitystä. 

Riikka Purra ehdotti Mauri Peltokankaan kannattamana, että pykälä hyväksytään vastalauseen 1 mukaisena. 

Keskustelua ei syntynyt. 

Mietintö ”jaa”, Riikka Purran ehdotus ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 91, ei 49; poissa 59
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 

Voimaantulosäännös 

Riikka Purra ps 

Arvoisa puhemies! Teen perussuomalaisten vastalauseen mukaisen muutosesityksen. 

Mauri Peltokangas ps 

Arvoisa puhemies! Kannatan edustaja Purran tekemää esitystä. 

Riikka Purra ehdotti Mauri Peltokankaan kannattamana, että voimaantulosäännös hyväksytään vastalauseen mukaisena. 

Keskustelua ei syntynyt. 

Mietintö ”jaa”, Riikka Purran ehdotus ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 107, ei 35; poissa 57
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 135/2021 vp sisältyvien 1.—5. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.