Viimeksi julkaistu 9.12.2021 19.45

Pöytäkirjan asiakohta PTK 148/2021 vp Täysistunto Torstai 9.12.2021 klo 16.00

4.  Hallituksen esitys eduskunnalle yhteistoimintalaiksi ja siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 159/2021 vp
Valiokunnan mietintöTyVM 18/2021 vp
Ensimmäinen käsittely
Ensimmäinen varapuhemies Antti Rinne
:

Ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 4. asia. Käsittelyn pohjana on työelämä‑ ja tasa-arvovaliokunnan mietintö TyVM 18/2021 vp. Yleiskeskustelu asiasta päättyi 8.12.2021 pidetyssä täysistunnossa. 

Nyt käsitellään muutosehdotukset. 

1. lakiehdotus  

1 luvun 2 § 1 mom 

Arto Satonen kok 

Arvoisa puhemies! Esitän, että pykälä saa sen muodon, joka on vastalauseessa.  

Mari-Leena Talvitie kok 

Arvoisa puhemies! Kannatan edustaja Satosen esitystä.  

Arto Satonen ehdotti Mari-Leena Talvitien kannattamana, että pykälä hyväksytään vastalauseen mukaisena. 

Keskustelua ei syntynyt. 

Mietintö ”jaa”, Arto Satosen ehdotus ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 81, ei 63; poissa 55
Eduskunta hyväksyi mietinnön.  

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 159/2021 vp sisältyvien 1.—36. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.