Pöytäkirjan asiakohta
PTK
149
2018 vp
Täysistunto
Tiistai 29.1.2019 klo 14.00—16.35
10
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi lääkelain muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Mietinnön pöydällepano
Mietintö pantiin pöydälle 30.1.2019 pidettävään täysistuntoon. 
Viimeksi julkaistu 29.1.2019 17.03