Viimeksi julkaistu 6.6.2021 14.40

Pöytäkirjan asiakohta PTK 149/2020 vp Täysistunto Perjantai 20.11.2020 klo 13.00—13.09

10.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi meriliikenteessä käytettävien alusten kilpailukyvyn parantamisesta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 209/2020 vp
Valiokunnan mietintöLiVM 15/2020 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 24.11.2020 pidettävään täysistuntoon.