Pöytäkirjan asiakohta
PTK
149
2020 vp
Täysistunto
Perjantai 20.11.2020 klo 13.00—13.09
3
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi arvonlisäverolain 3 ja 149 a §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Ensimmäinen käsittely
Puhemies Anu Vehviläinen
Ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 3. asia. Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 21/2020 vp. Yleiskeskustelu asiasta päättyi 18.11.2020 pidetyssä täysistunnossa. 
Nyt käsitellään muutosehdotukset. 
3 § 
Sari
Essayah
kd
Arvoisa rouva puhemies! Esitän, että pykälä saa sen muodon kuin vastalauseessa. 
Päivi
Räsänen
kd
Arvoisa puhemies! Kannatan edustaja Essayah’n tekemää esitystä. 
Sari Essayah ehdotti Päivi Räsäsen kannattamana, että pykälä hyväksytään vastalauseen mukaisena.  
Keskustelua ei syntynyt. 
Mietintö ”jaa”, Sari Essayah’n ehdotus ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 32, ei 16, tyhjiä 5; poissa 146
Eduskunta hyväksyi mietinnön.  
149 a § 
Sari
Essayah
kd
Arvoisa rouva puhemies! Teen esityksen, että pykälä saa sen muodon kuin vastalauseessa.  
Päivi
Räsänen
kd
Arvoisa puhemies! Kannatan esitystä. 
Sari Essayah ehdotti Päivi Räsäsen kannattamana, että pykälä hyväksytään vastalauseen mukaisena.  
Keskustelua ei syntynyt. 
Mietintö ”jaa”, Sari Essayah’n ehdotus ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 32, ei 17, tyhjiä 4; poissa 146
Eduskunta hyväksyi mietinnön.  
Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 143/2020 vp sisältyvän lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi. 
Viimeksi julkaistu 20.11.2020 14.44