Viimeksi julkaistu 20.6.2022 10.57

Pöytäkirjan asiakohta PTK 149/2020 vp Täysistunto Perjantai 20.11.2020 klo 13.00—13.09

7. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kestävän metsätalouden  määräaikaisen rahoituslain 7 ja 48 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 151/2020 vp
Valiokunnan mietintöMmVM 9/2020 vp
Toinen käsittely

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn, hallituksen esitykseen HE 151/2020 vp sisältyvän lakiehdotuksen. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.