Viimeksi julkaistu 10.12.2021 14.06

Pöytäkirjan asiakohta PTK 149/2021 vp Täysistunto Perjantai 10.12.2021 klo 13.00—13.17

4.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 18 a ja 18 b §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 211/2021 vp
Valiokunnan mietintöVaVM 32/2021 vp
Toinen käsittely

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn, hallituksen esitykseen HE 211/2021 vp sisältyvän lakiehdotuksen. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.