Pöytäkirjan asiakohta
PTK
15
2015 vp
Täysistunto
Torstai 4.6.2015 klo 12.00—12.11
3
Valtioneuvoston tiedonanto eduskunnalle 29.5.2015 nimitetyn pääministeri Juha Sipilän hallituksen ohjelmasta
Valtioneuvoston tiedonanto
Pöytäkirjan liite EDK-2015-AK-9945
Liite 3A
Ainoa käsittely
Puhemies Maria Lohela
Ainoaan käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 3. asia, valtioneuvoston tiedonanto eduskunnalle 29.5.2015 nimitetyn pääministeri Juha Sipilän hallituksen ohjelmasta. 
Keskustelu tiedonannosta päättyi 3.6.2015 pidetyssä täysistunnossa. 
Keskustelussa ovat Antti Rinne Ville Niinistön, Paavo Arhinmäki Jari Myllykosken, Päivi Räsänen Sari Essayahin ja Anna-Maja Henriksson Joakim Strandin kannattamana tehneet ehdotukset epäluottamuslauseen antamisesta valtioneuvostolle. Ehdotukset on monistettuna jaettu edustajille. (Pöytäkirjan liite 3A) 
Selonteko hyväksyttiin. 
Puhemies Maria Lohela
Ehdotuksista on äänestettävä. Ehdotan meneteltäväksi seuraavasti: Ensin äänestetään Paavo Arhinmäen ehdotuksesta Antti Rinteen ehdotusta vastaan, sitten voittaneesta Anna-Maja Henrikssonin ehdotusta vastaan, tämän jälkeen voittaneesta Päivi Räsäsen ehdotusta vastaan ja lopuksi siitä, nauttiiko valtioneuvosto eduskunnan luottamusta. 
Äänestysjärjestys hyväksyttiin. 
1) Antti Rinteen ehdotus "jaa", Paavo Arhinmäen ehdotus "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 163, ei 13, tyhjiä 10; poissa 13
Eduskunta hyväksyi tässä äänestyksessä Antti Rinteen ehdotuksen. 
2) Anna-Maja Henrikssonin ehdotus "jaa", Antti Rinteen ehdotus "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 129, ei 56, tyhjiä 1; poissa 13
Eduskunta hyväksyi tässä äänestyksessä Anna-Maja Henrikssonin ehdotuksen. 
3) Päivi Räsäsen ehdotus "jaa", Anna-Maja Henrikssonin ehdotus "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 117, ei 68, tyhjiä 1; poissa 13
Eduskunta hyväksyi tässä äänestyksessä Päivi Räsäsen ehdotuksen. 
4) Luottamuslause valtioneuvostolle "jaa", Päivi Räsäsen ehdotus "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 114, ei 72; poissa 13
 
Eduskunta päätti, että valtioneuvosto nauttii eduskunnan luottamusta. Asian käsittely päättyi. 
Viimeksi julkaistu 18.4.2016 15.12