Viimeksi julkaistu 4.6.2021 18.58

Pöytäkirjan asiakohta PTK 15/2015 vp Täysistunto Torstai 4.6.2015 klo 12.00—12.11

4. Hallituksen esitys eduskunnalle merioikeudellisia vaateita koskevan vastuun rajoittamisesta tehdyn yleissopimuksen muuttamisesta tehdyn pöytäkirjan muutosten hyväksymisestä sekä laiksi merilain 9 luvun 5 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 7/2015 vp
Lähetekeskustelu
Puhemies Maria Lohela
:

Lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen 4. asia. Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään liikenne- ja viestintävaliokuntaan. 

Keskustelu
12.07 
Ari Torniainen kesk :

Arvoisa rouva puhemies! (Hälinää — Puhemies koputtaa) 

Puhemies Maria Lohela
:

Pyydän salia hiljenemään. 

Arvoisa rouva puhemies! Suomi on ikään kuin saari, jossa vienti ja tuonti kulkevat pääosin meriteitse. Suomenlahdella on vilkas alusliikenne, joka lisää onnettomuusriskiä siellä. Suomi on siis hyvinkin erikoisessa asemassa moniin muihin maihin verrattuna. Suomi on viennistä riippuvainen maa. On toki tärkeää, että vastuurajoitusten määrää korotetaan, (Hälinää — Puhemies koputtaa) mikä taas heijastuu varustamoiden vastuuvakuutusten vakuutusmaksuihin. Toivottavasti nyt tässä hallituksen esityksessä esitetyillä korotuksilla ei kuitenkaan vaaranneta ja heikennetä Suomen kilpailukykyä ja vientiä ulkomaille samalla, kun vastuurajojen korottaminen merkitseekin todella myönteistä kehitystä mahdollisen vahingon kärsijän kohdalta. 

Keskustelu päättyi. 

Asia lähetettiin liikenne- ja viestintävaliokuntaan.