Pöytäkirjan asiakohta
PTK
15
2015 vp
Täysistunto
Torstai 4.6.2015 klo 12.00—12.11
6
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi lukiolain 19 ja 28 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Ensimmäinen käsittely
Puhemies Maria Lohela
Ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 6. asia. Käsittelyn pohjana on sivistysvaliokunnan mietintö SiVM 1/2015 vp. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä. 
Keskustelu
12.08
Timo
Heinonen
kok
Arvoisa rouva puhemies! Me jo sivistysvaliokunnassa olemme ahkeroineet tässä hallitusneuvotteluidenkin käydessä. 
Kyse on hyvin teknisestä asiasta, lukiolain pienestä korjauksesta, joka meillä käsittelyssä sivistysvaliokunnassa oli. Voimassa oleva lukiolaki lähtee siitä, että hakumenettelystä säädetään erikseen, ja tämä on aiheuttanut sen, että säädöksen sanamuoto ei ole mahdollistanut asetuksen antamista. Näin ollen hallitus on antanut esityksen 3/2015, jossa ehdotetaan sanamuodon mukaan, että hakumenettelystä lukiolaissa (Hälinää — Puhemies koputtaa) tarkoitettuun koulutukseen voidaan säätää valtioneuvoston asetuksella. Eli näin päästään siihen tilanteeseen, mikä on ollut itse asiassa tavoite jo tätä lakia säädettäessä. 
Yleiskeskustelu päättyi. 
Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 3/2015 vp sisältyvän lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi. 
Viimeksi julkaistu 20.11.2018 15:06