Pöytäkirjan asiakohta
PTK
15
2018 vp
Täysistunto
Torstai 1.3.2018 klo 15.59—20.06
20
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi eräiden teknisten  laitteiden vaatimustenmukaisuudesta annetun lain muuttamisesta sekä kuluttajien käyttöön tarkoitetuista henkilönsuojaimista ja eräiksi niihin liittyviksi laeiksi
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Ensimmäinen käsittely
Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 194/2017 vp sisältyvien 1.—5. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi. 
Viimeksi julkaistu 21.8.2019 14.36