Viimeksi julkaistu 5.6.2021 17.01

Pöytäkirjan asiakohta PTK 150/2018 vp Täysistunto Keskiviikko 30.1.2019 klo 13.59—15.40

3.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi elinkeinotulon verottamisesta annetun lain, tuloverolain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 257/2018 vp
Valiokunnan mietintöVaVM 29/2018 vp
Toinen käsittely
Toinen varapuhemies Tuula Haatainen
:

Toiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 3. asia. Keskustelu asiasta päättyi 29.1.2019 pidetyssä täysistunnossa. 

Keskustelussa on Pia Viitanen Joona Räsäsen kannattamana tehnyt vastalauseen mukaiset 1. ja 2. lausumaehdotuksen. 

Selonteko hyväksyttiin. 

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 257/2018 vp sisältyvät 1.-6. lakiehdotuksen. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.  

Toinen varapuhemies Tuula Haatainen
:

Lopuksi on päätettävä lausumaehdotuksista. 

Mietintö "jaa", Pia Viitasen 1. lausumaehdotus "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 91, ei 78; poissa 30
 
Mietintö "jaa", Pia Viitasen 2. lausumaehdotus "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 91, ei 78; poissa 30
 

Asian käsittely päättyi.