Viimeksi julkaistu 5.6.2021 19.52

Pöytäkirjan asiakohta PTK 150/2018 vp Täysistunto Keskiviikko 30.1.2019 klo 13.59—15.40

7. Hallituksen esitys  eduskunnalle  laiksi  valtiontakauksista maatilojen maksuvalmiuslainoille

Hallituksen esitysHE 316/2018 vp
Valiokunnan mietintöMmVM 21/2018 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 31.1.2019 pidettävään täysistuntoon.