Pöytäkirjan asiakohta
PTK
150
2018 vp
Täysistunto
Keskiviikko 30.1.2019 klo 13.59—15.40
7
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtiontakauksista maatilojen maksuvalmiuslainoille
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Mietinnön pöydällepano
Mietintö pantiin pöydälle 31.1.2019 pidettävään täysistuntoon. 
Viimeksi julkaistu 30.1.2019 17.00