Viimeksi julkaistu 6.6.2021 14.43

Pöytäkirjan asiakohta PTK 150/2020 vp Täysistunto Tiistai 24.11.2020 klo 14.00

19.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kansanterveyslain väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 179/2020 vp
Valiokunnan mietintöStVM 33/2020 vp
Toinen käsittely

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn, hallituksen esitykseen HE 179/2020 vp sisältyvän lakiehdotuksen. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.