Viimeksi julkaistu 6.6.2021 10.43

Pöytäkirjan asiakohta PTK 150/2020 vp Täysistunto Tiistai 24.11.2020 klo 14.00—19.03

29.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tutkimus- ja kehittämistoiminnan lisävähennyksestä verovuosina 2021-2025

Hallituksen esitysHE 196/2020 vp
Valiokunnan mietintöVaVM 24/2020 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 25.11.2020 pidettävään täysistuntoon.