Viimeksi julkaistu 13.12.2021 16.06

Pöytäkirjan asiakohta PTK 150/2021 vp Täysistunto Maanantai 13.12.2021 klo 14.00—15.26

13. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sijoituspalvelulain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 222/2021 vp
Valiokunnan mietintöTaVM 39/2021 vp
Toinen käsittely

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn, hallituksen esitykseen HE 222/2021 vp sisältyvän lakiehdotuksen. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.