Viimeksi julkaistu 24.5.2022 10.09

Pöytäkirjan asiakohta PTK 150/2021 vp Täysistunto Maanantai 13.12.2021 klo 14.00—15.26

8. Hallituksen esitys eduskunnalle yhteistoimintalaiksi ja siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 159/2021 vp
Valiokunnan mietintöTyVM 18/2021 vp
Toinen käsittely
Puhemies Anu Vehviläinen
:

Toiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 8. asia. Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä. — Keskustelu, edustaja Myllykoski.  

Keskustelu
15.15 
Jari Myllykoski vas :

Arvoisa rouva puhemies! Nyt täällä on hieman hiljaisempaa kuin viime kerralla, kun tämä oli ensimmäisessä käsittelyssä, mutta siinä yhteydessä kovasti tuotiin myös kokoomuksen puolelta kritiikkiä tähän ja siihen, että tämä henkilöstömäärä, joka velvoittaa näiden yt-lain mukaisten vuoropuhelujen järjestämistä yrityksissä, on 35. Tähän halusin vielä varmuudeksi sanoa, että tämän ehdotetun uuden yhteistoiminnan 6 §:n mukaan vuoropuhelulla tarkoitetaan työnantajan ja henkilöstön edustajien välistä asioiden käsittelyä, jolla edistetään riittävää ja oikea-aikaista tiedonkulkua työnantajan ja henkilöstön välillä sekä henkilöstön vaikutusmahdollisuuksia asioissa, jotka koskevat heidän työtään, työolojaan tai asemaansa yrityksessä. Vuoropuhelun jatkuvuus toteutuu siten, että vuoropuheluja on lähtökohtaisesti järjestettävä vähintään neljännesvuosittain. Se voi tuntua hallinnolliselta taakalta ja byrokratian lisäämiseltä, mutta uskon, että niissä yrityksissä, joissa todella tähän vuorovaikutukseen ja vuoropuheluun kiinnitetään huomiota, on myös työnantajilla mahdollisuus saada oma hyötynsä vuoropuhelusta työntekijöiden kanssa. — Kiitos. 

Keskustelu päättyi.  

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 159/2021 vp sisältyvät 1.—36. lakiehdotuksen. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.