Viimeksi julkaistu 6.6.2021 10.52

Pöytäkirjan asiakohta PTK 151/2020 vp Täysistunto Keskiviikko 25.11.2020 klo 14.00—22.01

21. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tullilain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 172/2020 vp
Valiokunnan mietintöHaVM 21/2020 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 26.11.2020 pidettävään täysistuntoon.