Pöytäkirjan asiakohta
PTK
152
2018 vp
Täysistunto
Perjantai 1.2.2019 klo 13.04—13.33
10
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sähköisen viestinnän palveluista annetun lain 304 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Mietinnön pöydällepano
Mietintö pantiin pöydälle 5.2.2019 pidettävään täysistuntoon. 
Viimeksi julkaistu 1.2.2019 14:21