Pöytäkirjan asiakohta
PTK
152
2018 vp
Täysistunto
Perjantai 1.2.2019 klo 13.04—13.33
11
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi henkilötietojen käsittelystä Puolustusvoimissa sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Mietinnön pöydällepano
Mietintö pantiin pöydälle 5.2.2019 pidettävään täysistuntoon. 
Viimeksi julkaistu 1.2.2019 14:21