Viimeksi julkaistu 5.6.2021 20.34

Pöytäkirjan asiakohta PTK 152/2018 vp Täysistunto Perjantai 1.2.2019 klo 13.04

4.  Hallituksen  esitys  eduskunnalle  laeiksi  maakaasumarkkinalain,  sähkö- ja maakaasumarkkinoiden  valvonnasta annetun lain 10 §:n sekä sähkömarkkinalain 56 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 290/2018 vp
Valiokunnan mietintöTaVM 28/2018 vp
Toinen käsittely

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 290/2018 vp sisältyvät 1.-3. lakiehdotuksen. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.