Viimeksi julkaistu 5.6.2021 20.34

Pöytäkirjan asiakohta PTK 152/2018 vp Täysistunto Perjantai 1.2.2019 klo 13.04—13.33

9. Hallituksen  esitys  eduskunnalle  laiksi  ajoneuvojen  katsastustoiminnasta annetun lain muuttamisesta ja eräiksi muiksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 86/2018 vp
Valiokunnan mietintöLiVM 37/2018 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 5.2.2019 pidettävään täysistuntoon.