Pöytäkirjan asiakohta
PTK
153
2018 vp
Täysistunto
Tiistai 5.2.2019 klo 14.04—15.28
11
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi lääkelain muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Toinen käsittely
Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn, hallituksen esitykseen HE 267/2018 vp sisältyvän lakiehdotuksen. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi. 
Viimeksi julkaistu 5.2.2019 15:51