Viimeksi julkaistu 5.6.2021 21.07

Pöytäkirjan asiakohta PTK 153/2018 vp Täysistunto Tiistai 5.2.2019 klo 14.04—15.28

12. Hallituksen esitys  eduskunnalle  laiksi valtiontakauksista maatilojen maksuvalmiuslainoille

Hallituksen esitysHE 316/2018 vp
Valiokunnan mietintöMmVM 21/2018 vp
Toinen käsittely
Toinen varapuhemies Tuula Haatainen
:

Toiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 12. asia. Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotus, jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä. 

Keskustelu
15.26 
Arto Pirttilahti kesk :

Arvoisa rouva puhemies! Lakiehdotuksen tarkoituksena on parantaa maatilojen maksuvalmiutta tilanteessa, jossa maatalouden toimintaympäristö on poikkeuksellisten sääolosuhteitten ja taloudellisen taakan vuoksi heikentynyt. 

Todellakin meillä on kaksi erittäin huonoa satovuotta takana, ja on erinomainen asia, että hallitus on lähtenyt ottamaan tähän otetta, millä tavalla saataisiin heikentyneen taloudellisen tilanteen omaaville maatiloille rahoitusta. Ymmärrän sen myös tästä talousvaliokunnan näkökulmasta, että me olemme kiristäneet paikallispankkien ja yleensäkin pankkisektorin riskirahoitusasioita ja sitä, että on ehkä vaikeampaa saada vielä niistä rahoitusta, jos omat asiat eivät ole kunnossa. On erinomainen asia, että valtio lähtee tässä vaiheessa mukaan tukemaan näitä yrityksiä. 

Tässä on esityksenä, että tämä tulisi toimeenpanna ennen vuoden 2019 kevättä. Olen aivan samaa mieltä, että tulisi kiirehtiä tämän lain voimaantuloa, että saataisiin tuonne kentälle tämä rahoitusmahdollisuus käyttöön. 

Lisäksi oli erinomainen asia se, että tämä tuli maatilatalouden lisäksi tukemaan myös turkistuotantoa, koska yhtä lailla nämä satovahingot ovat vaikuttaneet sinnekin taloudellisesti heikentävästi. 

Keskustelu päättyi. 

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn, hallituksen esitykseen HE 316/2018 vp sisältyvän lakiehdotuksen. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.