Viimeksi julkaistu 5.6.2021 16.46

Pöytäkirjan asiakohta PTK 153/2018 vp Täysistunto Tiistai 5.2.2019 klo 14.04—15.28

13. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rikoslain 2 a luvun 2 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 271/2018 vp
Valiokunnan mietintöLaVM 15/2018 vp
Toinen käsittely

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn, hallituksen esitykseen HE 271/2018 vp sisältyvän lakiehdotuksen. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.