Pöytäkirjan asiakohta
PTK
153
2020 vp
Täysistunto
Perjantai 27.11.2020 klo 13.00—13.13
10
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sairausvakuutuslain väliaikaisesta muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Mietinnön pöydällepano
Mietintö pantiin pöydälle 30.11.2020 pidettävään täysistuntoon. 
Viimeksi julkaistu 27.11.2020 13.46