Viimeksi julkaistu 6.6.2021 14.41

Pöytäkirjan asiakohta PTK 153/2020 vp Täysistunto Perjantai 27.11.2020 klo 13.00—13.13

6.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi saatavien perinnästä annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 191/2020 vp
Valiokunnan mietintöLaVM 12/2020 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 30.11.2020 pidettävään täysistuntoon.