Viimeksi julkaistu 6.6.2021 14.46

Pöytäkirjan asiakohta PTK 153/2020 vp Täysistunto Perjantai 27.11.2020 klo 13.00—13.13

8.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi poronhoitolain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 152/2020 vp
Valiokunnan mietintöMmVM 10/2020 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 30.11.2020 pidettävään täysistuntoon.