Pöytäkirjan asiakohta
PTK
153
2020 vp
Täysistunto
Perjantai 27.11.2020 klo 13.00—13.13
8
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi poronhoitolain muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Mietinnön pöydällepano
Mietintö pantiin pöydälle 30.11.2020 pidettävään täysistuntoon. 
Viimeksi julkaistu 27.11.2020 15.40