Pöytäkirjan asiakohta
PTK
154
2018 vp
Täysistunto
Keskiviikko 6.2.2019 klo 14.00
3
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi biopolttoöljyn käytön edistämisestä, biopolttoaineiden käytön edistämisessä liikenteessä annetun lain muuttamisesta sekä biopolttoaineista ja bionesteistä annetun lain 2 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Toinen käsittely
Puhemies Paula Risikko
Toiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 3. asia. Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä. Keskustelu asiasta päättyi 5.2.2019 pidetyssä täysistunnossa. 
Keskustelussa on Jani Mäkelä Olli Immosen kannattamana ehdottanut, että lakiehdotukset hylätään. Lisäksi Lauri Ihalainen on Hanna Sarkkisen kannattamana tehnyt vastalauseen 1 mukaiset lausumaehdotukset 1—3. 
Selonteko hyväksyttiin. 
Puhemies Paula Risikko
Ensin on äänestettävä lakiehdotuksen hyväksymisestä tai hylkäämisestä. 
Hyväksyminen "jaa", hylkääminen "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 156, ei 12; poissa 31
 
Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 199/2018 vp sisältyvät 1.—3. lakiehdotuksen. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. 
Puhemies Paula Risikko
Lopuksi on päätettävä lausumaehdotuksista. 
Mietintö "jaa", Lauri Ihalaisen ehdotus 1 "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 93, ei 75; poissa 31
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 
Mietintö "jaa", Lauri Ihalaisen ehdotus 2 "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 108, ei 60; poissa 31
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 
Mietintö "jaa", Lauri Ihalaisen ehdotus 3 "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 108, ei 59; poissa 32
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 
Asian käsittely päättyi. 
Viimeksi julkaistu 6.2.2019 16.51