Pöytäkirjan asiakohta
PTK
154
2018 vp
Täysistunto
Keskiviikko 6.2.2019 klo 14.00—22.30
9
Hallituksen esitys eduskunnalle veropohjan rapautumisen ja voitonsiirron estämiseksi verosopimuksiin toteuttavista toimenpiteistä tehdyn monenvälisen yleissopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Mietinnön pöydällepano
Mietintö pantiin pöydälle 7.2.2019 pidettävään täysistuntoon. 
Viimeksi julkaistu 6.2.2019 23.06