Viimeksi julkaistu 27.1.2022 13.45

Pöytäkirjan asiakohta PTK 154/2020 vp Täysistunto Maanantai 30.11.2020 klo 14.01—18.34

10. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi poronhoitolain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 152/2020 vp
Valiokunnan mietintöMmVM 10/2020 vp
Ensimmäinen käsittely
Ensimmäinen varapuhemies Antti Rinne
:

Ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 10. asia. Käsittelyn pohjana on maa‑ ja metsätalousvaliokunnan mietintö MmVM 10/2020 vp. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä. 

Keskustelu
18.07 
Jari Myllykoski vas :

Arvoisa herra puhemies! Näyttäytyy sille, että tämä on erityisen helppo asia ollut valiokunnalle, kun olemme näin runsaslukuisesti valiokunnasta täällä koolla. Täytyy sanoa, että jos jossakin, niin tässä, missä nyt ollaan... Hallituksen esityksessä ja mietinnössä ehdotetaan muutettavaksi poronhoitolakia — aihe, joka on tuolla eteläisellä poronhoitoalueella ollut erittäin ongelmallinen. Siellä on ollut kuntakohtaisia sovittelulautakuntia, ja asia on ollut siinä mielessä äärimmäisen vaikea, että nämä eivät ole toimineet, koska semmoista luottamuksellisuutta ei ole näihin lautakuntiin saatu. Nyt sitten onkin tarkoitus muuttaa lakia niin, että tämä sovittelu tulee enemmän asiantuntijapohjaiseksi, ja sitä kautta toivotaan todellakin, että näihin sovintoihin voitaisiin päästä niin, että kun esityksen tavoitteena on näiden ongelmien poistaminen, niin tähän riidanratkaisutoiminnan puolueettomuuteen ja riippumattomuuteen päästäisiin todella hyvin ja tämä luottamuspula voitaisiin poistaa. Mutta toivotaan, että tällä keinolla niin viljelijät kuin poronhoitajat ja yksityistaloudetkin löytävät sovun porojen aiheuttamien vahinkojen korjaamiseksi niin, että ne sovinnossa voidaan viedä eteenpäin, ja jos ei, niin sitten käräjäoikeus ne ratkoo. — Kiitos. 

Yleiskeskustelu päättyi. 

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 152/2020 vp sisältyvän lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.