Viimeksi julkaistu 1.7.2022 14.03

Pöytäkirjan asiakohta PTK 154/2020 vp Täysistunto Maanantai 30.11.2020 klo 14.01—18.34

18. Hallituksen esitys  eduskunnalle  elinkeinotulon,  maatilatalouden  tulon ja metsätalouden pääomatulon  kertapoisto- ja menojäännösrajojen  korotuksia  koskevaksi lainsäädännöksi

Hallituksen esitysHE 195/2020 vp
Valiokunnan mietintöVaVM 23/2020 vp
Toinen käsittely

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 195/2020 vp sisältyvät 1.-3. lakiehdotuksen. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.