Viimeksi julkaistu 6.6.2021 14.46

Pöytäkirjan asiakohta PTK 154/2020 vp Täysistunto Maanantai 30.11.2020 klo 14.01—18.34

22. Hallituksen esitys eduskunnalle listaamattomien osakeyhtiöiden henkilöstöantien verotusta koskevaksi sääntelyksi

Hallituksen esitysHE 73/2020 vp
Valiokunnan mietintöVaVM 27/2020 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 1.12.2020 pidettävään täysistuntoon.