Viimeksi julkaistu 24.1.2023 21.27

Pöytäkirjan asiakohta PTK 154/2022 vp Täysistunto Tiistai 24.1.2023 klo 14.00—20.48

16. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi kuntalain 90 §:n ja hyvinvointialueesta annetun lain 95 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 256/2022 vp
Valiokunnan mietintöHaVM 34/2022 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 25.1.2023 pidettävään täysistuntoon.