Pöytäkirjan asiakohta
PTK
155
2018 vp
Täysistunto
Torstai 7.2.2019 klo 16.01—20.03
2.8
Suullinen kysymys maatalouden EU-rahoituksesta (Arto Satonen kok)
Suullinen kysymys
SKT 258/2018 vp
Suullinen kyselytunti
Toinen varapuhemies Tuula Haatainen
Tähän aihepiiriin on toinen kysymys. Kokoomuksen eduskuntaryhmä, edustaja Satonen. 
Keskustelu
17.01
Arto
Satonen
kok
Arvoisa puhemies! Tämä Karhisen raportti on todellakin merkittävä. Sehän tavoittelee sitä, että maatalouden yrittäjätuloa saadaan nostettua 500 miljoonalla eurolla, mikä on kannattavuuden kannalta täysin välttämätöntä. Suomen on tärkeä onnistua myös EU-neuvotteluissa maatalouden uudistamisessa sekä puolustaessaan maaseudun kehittämisen rahoitusta. Meidän tulee pitää siitä kiinni, että jatkossakin kaikissa jäsenmaissa kannattavan maatalouden harjoittaminen on mahdollista, jotta puhdasta ja laadukasta suomalaista ruokaa voidaan taata suomalaisiin koteihin, ja tietysti se on myös huoltovarmuuskysymys. 
Karhinen nostaa erityisesti esille ne tilat, jotka investoivat ja kehittävät tuotantoaan ja ottavat aidosti yrittäjäriskiä. Miten voimme myös näissä EU-neuvotteluissa ajaa nimenomaan näiden tilojen ja näiden viljelijöiden aseman parantamista? 
17.02
Maa- ja metsätalousministeri
Jari
Leppä
(vastauspuheenvuoro)
Arvoisa puhemies! Keskeistä on se, mikä meillä on yhteisen maatalouspolitiikan uudistamisen keskiössä, ja sen täytyy olla ruoka. Se, että me tuotamme ruokaa meidän pelloillamme ja meidän kotieläintiloillamme — se on se keskeinen asia. Ja kun se tuote, niin kuin äsken todettiin, on kunnossa — maailman turvallisinta ja puhtainta ruokaa — se ansaitsee sen, että myös näkymä tuotannon suhteen on vakaa, jotta me saamme edustaja Satosen mainitsemia uusia investointeja ja uusia yrittäjiä alalle. 
Rahoituksen osalta hallitus on linjannut selkeästi, että ei onnistu se asetelma, että me vaadimme viljelijöiltämme yhä enemmän, mutta olemme siitä valmiita maksamaan yhä vähemmän. Hallitus on linjannut, että tämän pitää olla tasapainossa vaatimusten ja rahoitusten osalta. Siksi tämä esitetty rahoitusmalli ei Suomelle kelpaa, ja siitä me käymme neuvotteluja ja keskusteluja niin valtiovarainministerin kuin myöskin pääministerin ja maatalousministeriön kesken. 
Kysymyksen käsittely päättyi. 
Kyselytunti päättyi. 
Viimeksi julkaistu 27.3.2019 16.24