Viimeksi julkaistu 6.6.2021 14.46

Pöytäkirjan asiakohta PTK 155/2020 vp Täysistunto Tiistai 1.12.2020 klo 14.01—20.04

17. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sähköisen viestinnän palveluista annetun lain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 98/2020 vp
Valiokunnan mietintöLiVM 16/2020 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 2.12.2020 pidettävään täysistuntoon.