Viimeksi julkaistu 5.6.2021 20.31

Pöytäkirjan asiakohta PTK 156/2018 vp Täysistunto Perjantai 8.2.2019 klo 13.02—13.11

12.  Hallituksen esitys  eduskunnalle  laiksi ajoneuvojen katsastustoiminnasta annetun lain muuttamisesta ja eräiksi muiksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 86/2018 vp
Valiokunnan mietintöLiVM 37/2018 vp
Toinen käsittely

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn, hallituksen esitykseen HE 86/2018 vp sisältyvän 1. lakiehdotuksen. Eduskunta pysyi ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä hallituksen esitykseen HE 86/2018 vp sisältyvien 2.-4. lakiehdotuksen hylkäämisestä. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Eduskunta hyväksyi mietintöön sisältyvän lausumaehdotuksen. Asian käsittely päättyi.