Viimeksi julkaistu 5.6.2021 20.31

Pöytäkirjan asiakohta PTK 156/2018 vp Täysistunto Perjantai 8.2.2019 klo 13.02—13.11

14. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi henkilötietojen käsittelystä Puolustusvoimissa se-kä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 13/2018 vp
Valiokunnan mietintöPuVM 3/2018 vp
Toinen käsittely

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 13/2018 vp sisältyvät 1.-9. lakiehdotuksen. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.