Viimeksi julkaistu 5.6.2021 17.45

Pöytäkirjan asiakohta PTK 156/2018 vp Täysistunto Perjantai 8.2.2019 klo 13.02—13.11

17. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi hallintolain muuttamisesta, julkisista kuulutuksista annetun lain kumoamisesta ja maakaaren 12 luvun 3 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 239/2018 vp
Valiokunnan mietintöHaVM 29/2018 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 12.2.2019 pidettävään täysistuntoon.