Pöytäkirjan asiakohta
PTK
156
2018 vp
Täysistunto
Perjantai 8.2.2019 klo 13.02—13.11
18
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi muuntogeenisen organismin viljelyn rajoittamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Mietinnön pöydällepano
Mietintö pantiin pöydälle 12.2.2019 pidettävään täysistuntoon. 
Viimeksi julkaistu 8.2.2019 18:27