Viimeksi julkaistu 5.6.2021 20.31

Pöytäkirjan asiakohta PTK 156/2018 vp Täysistunto Perjantai 8.2.2019 klo 13.02—13.11

19.  Hallituksen esitys  eduskunnalle  laiksi metsätuhojen torjunnasta annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 261/2018 vp
Valiokunnan mietintöMmVM 24/2018 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 12.2.2019 pidettävään täysistuntoon.