Viimeksi julkaistu 5.6.2021 17.43

Pöytäkirjan asiakohta PTK 156/2018 vp Täysistunto Perjantai 8.2.2019 klo 13.02—13.11

25. Hallituksen esitys eduskunnalle siviilitiedustelua koskevaksi lainsäädännöksi

Hallituksen esitysHE 202/2017 vp
Valiokunnan mietintöHaVM 30/2018 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 12.2.2019 pidettävään täysistuntoon.