Pöytäkirjan asiakohta
PTK
156
2018 vp
Täysistunto
Perjantai 8.2.2019 klo 13.02—13.11
3
Välikysymys vanhusten hoidon tilasta
Välikysymys
Pöytäkirjan liite EDK-2019-AK-245084
Epäluottamusehdotus 6.2.2019
Liite 3A
Ainoa käsittely
Puhemies Paula Risikko
Ainoaan käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 3. asia. Nyt tehdään päätös Sanna Marinin ja muiden välikysymyksestä vanhusten hoidon tilasta. Keskustelu asiasta päättyi 6.2.2019 pidetyssä täysistunnossa. 
Keskustelussa on Sanna Marin Maria Guzeninan kannattamana tehnyt ehdotuksen epäluottamuslauseen antamisesta valtioneuvostolle. Ehdotus on monistettuna jaettu edustajille. (Pöytäkirjan liite 3A) 
Selonteko hyväksyttiin. 
Luottamuslause valtioneuvostolle ”jaa”, Sanna Marinin ehdotus ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 99, ei 88; poissa 12
 
Eduskunta päätti, että valtioneuvosto nauttii eduskunnan luottamusta. Asian käsittely päättyi. 
Viimeksi julkaistu 8.2.2019 18.00