Viimeksi julkaistu 5.6.2021 20.31

Pöytäkirjan asiakohta PTK 156/2018 vp Täysistunto Perjantai 8.2.2019 klo 13.02—13.11

4. Hallituksen  esitys   eduskunnalle  sakon  muuntorangaistuksen  määräämistä  koskevan sääntelyn muuttamiseksi

Hallituksen esitysHE 178/2018 vp
Valiokunnan mietintöLaVM 16/2018 vp
Ensimmäinen käsittely
Puhemies Paula Risikko
:

Ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 4. asia. Käsittelyn pohjana on lakivaliokunnan mietintö LaVM 16/2018 vp. Yleiskeskustelu asiasta päättyi 7.2.2019 pidetyssä täysistunnossa. 

Nyt käsitellään muutosehdotukset. 

1. lakiehdotuksen 1 § 

Ville Tavio ps 

Arvoisa puhemies! Teen vastalauseen 1 mukaisen muutosehdotuksen. 

Jani Mäkelä ps 

Arvoisa puhemies! Kannatan edustaja Tavion esitystä. 

Puhemies Paula Risikko
:

Ville Tavio on Jani Mäkelän kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen 1 mukaisena. 

Selonteko hyväksyttiin. 

Mietintö ”jaa”, Ville Tavion ehdotus ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 168, ei 16; poissa 15
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 178/2018 vp sisältyvien 1.—4. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.