Viimeksi julkaistu 6.6.2021 10.52

Pöytäkirjan asiakohta PTK 156/2020 vp Täysistunto Keskiviikko 2.12.2020 klo 14.00—22.15

28. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Senaatti-kiinteistöistä ja Puolustuskiinteistöistä sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 31/2020 vp
Valiokunnan mietintöPuVM 2/2020 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 3.12.2020 pidettävään täysistuntoon.