Pöytäkirjan asiakohta
PTK
156
2020 vp
Täysistunto
Keskiviikko 2.12.2020 klo 14.00—22.15
31
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi liikenteen palveluista annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta sekä niihin liittyviksi laeiksi
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Mietinnön pöydällepano
Mietintö pantiin pöydälle 3.12.2020 pidettävään täysistuntoon. 
Viimeksi julkaistu 2.12.2020 23.40