Viimeksi julkaistu 5.6.2021 18.22

Pöytäkirjan asiakohta PTK 157/2018 vp Täysistunto Tiistai 12.2.2019 klo 14.04—18.03

11.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi liikenteen palveluista annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 245/2018 vp
Valiokunnan mietintöLiVM 40/2018 vp
Ensimmäinen käsittely
Toinen varapuhemies Tuula Haatainen
:

Ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 11. asia. Käsittelyn pohjana on liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö LiVM 40/2018 vp. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä. 

Keskustelu
17.43 
Ari Torniainen kesk :

Arvoisa rouva puhemies! Äskeisessä asiakohdassa keskusteltiin liikennepalvelulain muuttamisesta ja niin keskustellaan tässäkin kohdassa, mutta nyt on hieman erilaisesta asiasta kyse. Nyt on kyse nimenomaan siitä, että tällä hallituksen esityksellä ehdotetaan annettavaksi EU:n satamapalveluasetusta täydentävät kansalliset säännökset, ja se asetus velvoittaa jäsenvaltiot säätämään viranomaisesta, joka käsittelee asetuksen soveltamista koskevat valitukset, sekä asetuksen rikkomiseen sovellettavista seuraamuksista ja muutoksenhausta.  

Tämä hallituksen esitys oli liikenne- ja viestintävaliokunnassa, ja mietintö on yksimielinen. Siellä käytiin kyllä keskustelua, ja asiantuntijat olivat hieman eri mieltä asioista, mutta kuitenkin päädyttiin yksimielisesti hallituksen esityksen kannalle. Se, mistä asiantuntijat olivat eri mieltä, oli tämä satamapalveluasetus, se, mihin sitä sovelletaan. Sitä sovelletaan satama-alueilla tai satamaan johtavilla vesiväylillä tapahtuvaan satamapalveluiden tarjoamiseen. Asetus soveltuu Euroopan laajuisen TEN-T-liikenneverkon merisatamiin, joita Suomessa on kaiken kaikkiaan 16 kappaletta. Kysymys oli siitä, että Satamaliitto — joka käytännössä on toimijana näissä satamissa ja heidän jäsenjärjestönsä ja jäsenensä siellä — olisi halunnut, että EU:n satamapalveluasetuksen alaiseksi valvontaviranomaiseksi olisi tullut Kilpailu- ja kuluttajavirasto elikkä KKV, kun tässä hallituksen esityksessä esitetään sitä, että Traficom olisi se valvoja. Ja kyllä liikenne- ja viestintävaliokunta päätyi sitten laajan kuulemisen jälkeen siihen, että kyllä se on hyvä, että se on Traficom. He valvovat vastaavia asioita muuallakin.  

Yleiskeskustelu päättyi. 

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 245/2018 vp sisältyvän lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.