Viimeksi julkaistu 5.6.2021 19.52

Pöytäkirjan asiakohta PTK 157/2018 vp Täysistunto Tiistai 12.2.2019 klo 14.04—18.03

16.  Hallituksen esitys eduskunnalle  arvonlisäverolain 12 a  luvussa  tarkoitettuihin erityisjärjestelmiin sovellettavien seuraamusmaksujen  ja  veronkantomenettelyn uudistamisesta

Hallituksen esitysHE 283/2018 vp
Valiokunnan mietintöVaVM 30/2018 vp
Toinen käsittely

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 283/2018 vp sisältyvät 1.-3. lakiehdotuksen. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.